Tää on se mun paikka

Tiimivalmennukset starttasivat työpajoilla

TÄÄ ON SE MUN PAIKKA on 1.1.2019 käynnistynyt hanke, jonka aikana toteutetaan tiimivalmennuskokonaisuuksia varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ja sitä kautta myös lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tueksi.  

Hankkeessa yhdistyy Lappeenrannan- Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkimus, ja Lahden ammattikorkeakoulun LAMKin sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhdessä kehitettävät ja toteutettavat tiimivalmennuskokonaisuudet. Yhteistyössä hankkeeseen osallistuvat Asikkalan ja Orimattilan kunnat, sekä muita varhaiskasvatuspalveluidentuottajien työtiimejä.   

Hankkeen tavoitteet  

Varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat arjessaan paljon haastavia kasvatustilanteita. Valmiuksia näiden tilanteiden kohtaamiseen halutaan vahvistaa, jotta voidaan oikein tukea myös lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Hankkeessa nojataan KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahosen – hankkeen haltiakummin tuottamaan tietoon lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta. Liisan tutkima tieto on tärkeässä osassa tiimivalmennuksien toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä kasvattajien menetelmällistä osaamista kehittävän tiimivalmennuskokonaisuuteen sisältyy viisi verkkovalmennusta, simulaatiotyöpaja, LUTin tutkimuskäynnit sekä aloitustyöpajat LAMKissa. Valmennukset toteutuvat syksyllä 2019, ja keväällä 2020, jonka jälkeen valmennuskokonaisuus on saatavilla verkossa. 

LUT tuottaa hankkeessa pelillisen arviointimenetelmän yhdessä lasten sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. 

Työpajat 

Valmennustoteutukset startattiin LAMKin tiloissa 22 ja 23.5. Paikalle saapui tiimit Hollolan, Asikkalan sekä Orimattilan päiväkodeista, yhteensä 35 varhaiskasvattajaa. Päivä aloitettiin kepeästi kahvittelemalla ja hankeväen esittäytymisellä. Tunnelma oli odottava, ja moni tuntui vielä aprikoivan mitä päivä ja valmennus pitäisi sisällään. LUTin puolesta toteutetun alkukyselyn tuloksia tuotiin esille muutamin lainauksin, ja näin kuultiin myös työntekijöiden muutostarpeita varhaiskasvatuksen kentällä. Tiimeille esiteltiin yhteistutkijuuden mallia, jonka tarkoituksena on tutkimuksen ja siitä tehdyn materiaalin toteuttaminen yhdessä työntekijöiden kanssa.   

Tutkimusosuuden jälkeen kerrottiin LAMKin osuus hankkeesta, sekä esiteltiin hankkeen haltiakummi, Liisa Ahonen, ja käytiin läpi valmennuskokonaisuuksien rakenne.  

Jottei päivä kävisi yksipuoleiseksi, pääsivät tiimitkin hommiin. Jokainen osallistuja sai askarrella kannen henkilökohtaiseen bongausvihkoon, ja esitellä sen avulla itsensä muille osallistujille. Tunnelma tässä vaiheessa oli iloinen ja vapautunut. Suurimmalle osalle tehtävä tuntui toimivan jäänrikkojana, ja positiivinen puheensorina täytti tilan.  

Askartelun jälkeen LUTin tutkijat syventyivät kertomaan tutkimuksestaan vielä tarkemmin, ja ääneen pääsivät myös muutamat paikalla olleet esimiehet. Työntekijät pääsivät myös pohtimaan ja kirjaamaan toiveitaan, mitä tarvitsisivat työhönsä juuri tällä hetkellä. Toiveet luettiin ääneen ja tiputettiin symbolisesti Toiveiden Arkkuun.  

Päivän päätteeksi jokaiselle tiimille jaettiin valmennuksia varten rakennettu työkirja, sekä paketti kahvia työpäiviä virkistämään.  

Molempina päivinä tunnelma lopetuksessa oli odottavainen, ehkä jopa hämmentynyt mutta kuitenkin helpottunut. Suurimmalle osalle tuleva valmennuskokonaisuus alkoi jo hahmottua ja mihin sillä on tarkoitus tähdätä. 

Kirjoittaja: Jutta Nikkinen – Sosionomiopiskelija, LAMK  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *