Matkakirja ja kissakuoropeli
Tää on se mun paikka

Sen pituinen se luku, mutta matka kohti hyvinvointia jatkuu

Tää on se mun paikka -hankkeet ovat tulleet päätökseensä, vaikka niissä aloitettu kehittäminen jatkuukin. LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston rinnakkaisten Tää on se mun paikka -hankkeiden päätöswebinaarissa 3.6.2020 tehtiin katsausta matkan varrella nähtyyn ja koettuun.

Tiimivalmennusten loppusuoralla kohtasimme samankaltaisia haasteita, kuin varmasti hyvin moni muukin tämän pandemian sävyttämän kevään aikana. Tiimien hektinen arki katosi yllättäen kuin matto jalkojen alta, ja tiimien kokoonpanoissa tapahtui muutoksia työntekijöiden tehtävien akuutisti muuttuessa. Konkreettisten arkikäytäntöjen kehittäminen muuttui haastavaksi, kun poikkeuksista tuli uusi normaali. Monille työntekijöille tämä kuitenkin mahdollisti tilaisuuden pysähtyä pedagogisiin ydinkysymyksiin, ja myös tiimivalmennuksissa näistä käytiin hyviä keskusteluja. Reflektointi ja kokemusten jakaminen jatkuivat, vaikkakin hieman eri tavoin. Vain yhden tiimin kohdalla valmennusjakso jouduttiin keskeyttämään.

Tiimivalmennuksessa oli mukana useita vuorohoidon tiimejä. Ei niinkään yllättävänä, mutta maininnan arvoisena huomiona valmennuksissa todettiin useasti arjen haasteet vuorotiimien keskustelumahdollisuuksissa. Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tiimin ja lapsiryhmän muodostamassa yhteisössä on turvallinen ja avoin vuorovaikutusilmapiiri. Tämä edellyttää paljon keskustelua yhteisistä, toimintaa ohjaavista arvoista sekä yhteisesti sovituista toimintatavoista. Vuorotiimien kohdalla tulisikin erityisesti huolehtia yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemisesta.

Kiitämme esimiehiä ja varhaiserityisopettajia, jotka olivat tiiviisti tiimien tukena tavoitteellisessa kehittämistyössä. Mukana ollessaan esimiehetkin pääsivät lähemmäksi tiimin arkea, ja saivat selkeämpää kuvaa tiimin tarpeista ja tilanteesta. Kehittämisen esteeksi voi joskus nousta rakenteisiin tai tiimin dynamiikkaan liittyvät tekijät. Työn kehittäminen ei näissä tilanteissa yksin riitä, vaan voidaan tarvita esimerkiksi työnohjauksellisia toimia.

Kiitokset kuuluvat myös kaikille hankkeessa mukana olleille tiimeille ja varhaiskasvatuksen toimijoille. Tämän matkan varrella oli ilo seurata huikeita onnistumisia ja oivallusten syntymistä. Nyt hankkeen päättyessä voimme iloksi todeta, että paljon hyviä toimintatapoja on ihan oikeasti jalkautunut tiimien arkeen. Lämmin vuorovaikutus on ollut hyvässä nosteessa koko hankkeen ajan, ja muun muassa tästä on moni tiimi ja työntekijä löytänyt avaimen sekä omaan, että ryhmän lasten hyvinvointiin. Tästä vielä kiitos erityisesti Liisa Ahoselle, joka haltiakumminamme ja lämpimän vuorovaikutuksen lähettiläänä on toiminut monelle innostajana ja uusien ajatusten herättäjänä.

Liisa Ahonen oli mukana myös hankkeen päätöswebinaarissa, tuoden mukanaan eväsrepun, jonka turvin valmennuksessa olleet työntekijät pääsevät syksyllä aloittamaan tiimeissään. Osallistujat saivat vielä konkreettisia työvälineitä ja toimintaohjeita tätä ennakoiden. Liisa muistutti, että tiimin sisäinen vuorovaikutus on lapsen todellinen kasvuympäristö, kasvattajien toiminnalla ja vuorovaikutuksella on merkitystä. Arvoja on hyvä pohtia ihan käytännön toiminnan tasolla, ja käydä niistä keskustelua tiimissä.

Päätöswebinaarissa julkistettiin myös hanketuotoksina syntynyttä materiaalia, joka on avointen oppimateriaalien kirjastossa avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä varhaiskasvatustyön tukena.

MATKAKIRJA on digitaalinen satukirja, joka kuvaa matkaa sosioemotionaaliseen hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa. Matkakirja kertoo kokemuksia varhaiskasvattajien ja lasten sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista päiväkodin arjessa sekä antaa ideoita hyvinvoinnin kehittämiseen. Se syntyi tiimivalmennusten ja yhteisen tutkimusprosessin tuloksena LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Tää on se mun paikka -hankkeiden yhteistyönä. Matkakirjassa on kaksi osaa: sadut ja yhteistutkijuuden matka. Sadut ovat rakentuneet tiimisadutuksissa valmennustapaamisten yhteydessä, ja näihin on liitetty menetelmien ja käytäntöjen taustaksi pieniä tietoiskuja. Satuja voi lukea vaikkapa lasten kanssa, ja kasvattajat löytävät näistä varmasti itselleenkin tuttuja ilmiöitä. Toivottavasti näistä löytyy myös ideoita oman työn kehittämiseen.

MATKAKIRJAN toisessa osassa kerrotaan yhteistutkijuuden menetelmästä, jota LUT-yliopisto käytti tutkimushankkeessaan. Menetelmän vaiheita ja tekniikoita on kuvattu vinkeiksi, käytettäväksi erilaisissa tiimien kehittämishankkeissa. Tähän osuuteen sisältyy myös tiimeiltä kerättyjä kokemuksia, tositarinoita. Kirjan tarinat ovat tiivistelmiä, koosteita useista eri osallistujien kertomuksista. Löydät matkakirjan täältä: https://aoe.fi/#/materiaali/474

LUT-yliopiston tutkimushankkeessa syntyi myös KISSAKUORO -PELI, jonka tavoitteena on tunnistaa tunteita ja paljastaa, missä hyvä mieli lymyää. Peliä pelaamalla saa vihjeitä, miten hyvinvointia ryhmässä voi vahvistaa. Ensisijaisesti peli on kehitetty päiväkotiryhmän käyttöön arviointimenetelmäksi, johon sekä aikuiset että lapset voivat osallistua. Peli auttaa tekemään näkyväksi päiväkotiryhmän tai työyhteisön sosioemotionaalisen hyvinvoinnin nykytilaa sekä tunnistamaan kehityskohteita ja kehityksen suuntaa. Löydät pelin täältä: https://aoe.fi/#/materiaali/452

Toivottavasti hankkeissa syntyneet materiaalit tuovat näkökulmaa ja ideoita sinunkin työhösi. Nautithan kesästä ja huolehdit itsestäsi, jaksaaksesi taas tehdä maailman tärkeintä työtä 🙂

Lämpimin kiitoksin, hanketiimi 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *