Tää on se mun paikka

Haltiakummimme Liisa Ahonen

Tarinoissa on usein hyviä haltioita tai haltiakummeja. Tää on se mun paikka -tarinoihin haltiakummiksi lupautui KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahonen. Liisan tuottama tieto lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta toimii tärkeänä perustana hankkeessa toteutettavassa tiimivalmennuksessa.

Tässä joitakin Liisan ajatuksia…

Haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskenteleminen kuormittaa varhaiskasvattajia suuresti. Liian usein haastava käyttäytyminen tulkitaan lapsessa olevaksi ”ongelmaksi”, joka pitää ikään kuin kuntouttaa lapsesta pois, jotta lapsi varmasti sopeutuu vallitsevaan lapsiryhmään. Todellisuudessa haastavan käyttäytymisen taustalla on ihan aina jokin looginen syy. Yleensä syy on se, ettei lapsi osaa vielä toimia tilanteessa toisella tapaa. Toisin sanoen, lapsen sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät ole kehittyneet riittävästi, jotta lapsi osaisi valita rakentavamman toimintatavan kuormittavassa tilanteessa. Sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät kehity rankaisemalla, vaan taitojen konkreettisella tukemisella arjen aidoissa vuorovaikutustilanteissa.

Sosiaalis-emotionaaliset taidot opitaan ennen kaikkea vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Juuri tästä syystä on tärkeää tiedostaa, että aikuinen on lapselle aina peili. Tapa, jolla me aikuiset ilmaisemme omia tunteitamme, heijastuu voimakkaasti lapsen tunnetaitoihin. Tapa, jolla me aikuiset ratkaisemme konfliktitilanteita tai ylipäätään kohtaamme muita ihmisiä, määrittää lapselle sitä, miten täällä maailmassa kuuluu toimia. On ensiarvoisen tärkeää oivaltaa, että voidakseen tukea lapsen sosiaalis-emotionaalista kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla, tulee sitoutua oman vuorovaikutuksellisen toiminnan tietoiseen reflektointiin ja tavoitteelliseen kehittämiseen.

Lapsen käyttäytyminen on suoraan yhteydessä aikuisen vuorovaikutuksen laatuun. Vanha sananlasku kiteyttää olennaisimman: ”Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.” Haastavien kasvatustilanteiden määrä vähenee suuresti, kun yksittäisen lapsen kuntouttamisen sijaan keskitytään kuntouttamaan koko varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksen ja pedagogista toimintakulttuuria.

-Liisa Ahonen 2019-

Lisää tietoa haastavissa kasvatustilanteissa toimimisesta ja lasten sosio-emotionaalisten taitojen tukemisesta löydät mm. Liisa Ahosen kirjasta Haastavat kasvatustilanteet 2017 tai hänen väitöskirjastaan Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasvatustilanteissa 2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *