• Tiimien tarpeista tavoitteita

    Ensimmäiset valmennusjaksot ovat tällä viikolla päässeet vauhtiin verkkokeskusteluissa. Ennen ensimmäistä valmennuskeskustelua tiimit olivat työstäneet ennakkotehtävänä varhaiskasvatuksen laatutekijöitä määrittääkseen omaa ryhmäänsä palvelevia tavoitteita. Käsiteltävät teemat on poimittu Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjasta (KARVI 2018). Tiimit peilasivat näitä laatutekijöitä omaan arkeensa, sosioemotionaalisen tuen näkökulmasta, ja nimesivät havaintojensa perusteella kehittämiskohteita ja tavoitteita valmennusjaksolle. Valmennuksen on tarkoitus tukea tiimissä ja lapsiryhmässä tehtävää työtä, helpottaa ja tuoda uutta näkökulmaa työhön mitä yhteisössä jo tehdään. Ilmassa oli innostusta ja kehittämisen meininkiä, kun varhaiskasvattajat pohtivat kehittämiskohteita ja ideoivat käytännön toimenpiteitä rakentaakseen parempaa arkea niin lapsille kuin ryhmän aikuisillekin. Ammattilaisten vankka kokemus ja lämmin, lapsia ja lasten tarpeita huomioiva ja arvostava ajattelumalli välittyy näistä tärkeää työtä…