• Tiimivalmennukset starttasivat työpajoilla

    TÄÄ ON SE MUN PAIKKA on 1.1.2019 käynnistynyt hanke, jonka aikana toteutetaan tiimivalmennuskokonaisuuksia varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ja sitä kautta myös lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tueksi.   Hankkeessa yhdistyy Lappeenrannan- Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkimus, ja Lahden ammattikorkeakoulun LAMKin sekä varhaiskasvatuksen työntekijöiden yhdessä kehitettävät ja toteutettavat tiimivalmennuskokonaisuudet. Yhteistyössä hankkeeseen osallistuvat Asikkalan ja Orimattilan kunnat, sekä muita varhaiskasvatuspalveluidentuottajien työtiimejä.    Hankkeen tavoitteet   Varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat arjessaan paljon haastavia kasvatustilanteita. Valmiuksia näiden tilanteiden kohtaamiseen halutaan vahvistaa, jotta voidaan oikein tukea myös lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Hankkeessa nojataan KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahosen – hankkeen haltiakummin tuottamaan tietoon lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta. Liisan tutkima tieto on tärkeässä osassa tiimivalmennuksien toteutuksessa. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria sekä…