• Haltiakummimme Liisa Ahonen

    Tarinoissa on usein hyviä haltioita tai haltiakummeja. Tää on se mun paikka -tarinoihin haltiakummiksi lupautui KT ja kasvatuskouluttaja Liisa Ahonen. Liisan tuottama tieto lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen tukemisesta toimii tärkeänä perustana hankkeessa toteutettavassa tiimivalmennuksessa. Tässä joitakin Liisan ajatuksia… Haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa työskenteleminen kuormittaa varhaiskasvattajia suuresti. Liian usein haastava käyttäytyminen tulkitaan lapsessa olevaksi ”ongelmaksi”, joka pitää ikään kuin kuntouttaa lapsesta pois, jotta lapsi varmasti sopeutuu vallitsevaan lapsiryhmään. Todellisuudessa haastavan käyttäytymisen taustalla on ihan aina jokin looginen syy. Yleensä syy on se, ettei lapsi osaa vielä toimia tilanteessa toisella tapaa. Toisin sanoen, lapsen sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät ole kehittyneet riittävästi, jotta lapsi osaisi valita rakentavamman toimintatavan kuormittavassa tilanteessa. Sosiaalis-emotionaaliset taidot eivät…