• Olipa kerran…

    Tämä on oppimistarina, jonka päähenkilöitä ovat varhaiskasvatusikäiset lapset sekä arjen haasteiden keskellä työskentelevät varhaiskasvattajat. Pienten lasten sosiaaliset ja tunnetaidot ovat vasta kehittymässä, ja puutteet näissä valmiuksissa haastavat kasvattajia päivittäin. Lasten puutteelliset valmiudet korostuvat entisestään varhaiskasvatuksen suurten lapsiryhmien aiheuttamassa sosiaalisessa kuormituksessa. Rakentaakseen positiivista minäkuvaa ja tasapainoisia vertaissuhteita lapset tarvitsevat toimintaansa aikuisen ymmärtävää ja kannustavaa tukea. Varhaiskasvattajien valmiudet kohdata arjen haastavia kasvatustilanteita vaikuttavat sekä lapsiryhmän että työntekijöiden hyvinvointiin. Tässä tarinassa tavoitellaan jokaisen yksilön oman paikan löytämistä yhteisössä. Yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen tarvittavaa tietoa ja keinoja hankitaan yhdessä koko varhaiskasvattajatiimin voimin. Tiimissä havainnoidaan arjen toimintaa, keskustellaan toimintaa ohjaavista arvoista ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. Myönteisessä kasvatusilmapiirissä yhteen hiileen puhaltava…